Agenda

oct.
09

Els objectius d'aquest curs són:

oct.
11

Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

oct.
13

El curso de especialista en coordinación de seguridad y salud en obras de construcción es un Curso Online de 30 créditos ECTS organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, con colaboración con el Centro de Estudios de Posgrado.

oct.
18

TCQ-BIM multiplataforma

S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.
Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

oct.
19

Cada vez son más las aplicaciones y usos de los drones en el ámbito de la ingeniería civil porque permiten obtener puntos de vista privilegiados a la hora de construir, inspeccionar, mantener o controlar obres de infraestructuras, instalaciones o la realización de trabajos topogr

nov.
06

Descripció
Al final de la formació l'alumne serà capaç de generar i gestionar les instal·lacions d'un projecte en Revit

des.
22

Com cada any el Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya vol obsequiar al seus col·legiats amb una agenda per al 2017.

Paraules clau: