Esteu aquí

Manuals tècnics i software

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Aquest document, elaborat per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, és el resultat de l’anàlisi de la situació actual dels plans de seguretat i salut, i dóna algunes indicacions per aconseguir uns plans de seguretat i salut més fàcils d’aplicar.
Descarregar document

Els recursos hídrics a Catalunya. Dades i conceptes bàsics

L’Estudi Llotja va decidir analitzar la qüestió de l’aigua a Catalunya amb un enfocament no apriorístic, fonamentat en criteris estrictament tècnics, i amb un enfocament global per donar una resposta realista i sostenible a les necessitats d’abastament d’aigua que generarà el desenvolupament dels diferents sectors econòmics. 
Descarregar document

Guía metodológica para el uso de aguas regeneradas en riego y recarga de acuíferos

Esta guía ofrece indicaciones para tener en cuenta todos los aspectos que afectan a la reutilización de aguas regeneradas y al medio natural. Recoge los aspectos de obligado cumplimiento establecidos en la legislación y todos los estudios previos y comprobaciones posteriores que deben llevarse a cabo para reutilizar con garantías.
Descargar documento

Pàgines

Subscriure a Manuals tècnics i software