Esteu aquí

Agenda Col·legial - 2017

Com cada any el Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya vol obsequiar al seus col·legiats amb una agenda per al 2017.

Tots els interessats, cal que estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials i la sol·licitin EXPRESSAMENT a través d'aquest formulari.

Un cop sol·licitada, l'agenda es podrà recollir personalment a la seu del Col·legi, durant l'horari d'atenció al públic, o bé autoritzar a una altre persona, mitjançant fotocòpia DNI o notificació per mail a la Secretaria del Col·legi.

Paraules clau: