Esteu aquí

Nova sessió del Grup de Treball de Senyalització Viària

El passat 11 de juliol va tenir lloc una nova sessió del Grup de Treball de Senyalització Viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària a la que hi va asistir el sr. Francesc Xandri en representació de la Comissió de Mobilitat del CETOP.

En ella es va comentar que s’havia aprovat el document de Criteris d’Abalisament, i va quedar aprovat provisionalment (a falta d’unes darreres comprovacions) el Manual de disseny de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya.

Enllaços de la Instrucció i el document tècnic de Criteris d'Abalisament.