urbanització

Es licita el projecte d'urbanització del moll del Fortí al port de Sant Feliu de Guíxols

  • El projecte preveu donar continuïtat al passeig marítim, ordenar l’espai en relació a les activitats portuàries i edificacions existents i posar en valor els elements patrimonials
  • L’actuació, inclosa en el Pla especial, té un pressupost de 453.923 euros i un termini d’execució de sis mesos

Ordenança reguladora del S.Mpal. de manteniment de franja de protecció al voltant d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, i de manteniment de parcel·les i zones verdes de la Dip.Barcelona

Any : 
2016

És objecte d'aquest reglament la regulació del servei municipal de manteniment d'una franja exterior de protecció perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors lliures de vegetació seca i la massa arbòria aclarida, en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta, en compliment del que preveuen l'article 3.1 a/ i b/ de la Llei 5/2003 de 22 d'abril (L5/2003), i els articles 6 i 7 del Decret 123/2005, de 14 de juny (D123/05).

Direcció facultativa d'obres corresponents al projecte urbanització de interior illa entre els carrers Palamós, Tamariu, Aiguablava, i els blocs dels edificis C i D, al barri de Trinitat Nova, Fase 2. Projecte d'urbanització del c. Palamós i Sa Tuna, etc.

Sense definir

Pàgines

Subscriure a RSS - urbanització