ports

Curs en Gestió de la Protecció de Ports i d'Instal.lacions Portuàries

Dates: 
Del 13/03/2015 al 11/04/2015
Horari: 
Semipresencial
Lloc: 
Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Preu: 
600 €

El propòsit d'aquest curs és capacitar a directors de seguretat, caps de seguretat i altres col.lectius professionals similars, per tal de gestionar la protecció dels ports i d'instal.lacions portuàries subjectes a la Directiva 2005/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005; i del Codi internacional per a la protecció dels vaixells i instal.lacions portuàries (Codi PBIP).

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Any : 
2014

Orden FOM/163/2014, de 31-01-2014, por la que se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 05-09-2011. BOE. Nº35. 10-02-2014

 

Modifica:

Real Decreto Legislativo 2/2011

Deroga parcialment: 

Real Decreto Legislativo 2/2011

Subscriure a RSS - ports