Dentro del Grupo de trabajo de señalización vial de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial, al que pertenece el colegio, se ha aprobado el Manual de diseño de la señalización interurbana de orientación de Cataluña.

Un any més i de cara al curs acadèmic 2018, com a membres del Cercle d'Infraestructures, posem a disposició dels col·legiats, dues beques per a realitzar el màster "Gestió de les Infraestructures"

El balance de sulfuros es una técnica que se emplea para la modelización matemática del sulfuro dentro de las redes de alcantarillado, para de esta manera conocer con detalle cómo y porque se están dando los probl

Gràcies al conveni del Col·legi amb l'AQPE (Agency for Qualification Professional Engineers), certifica't amb un 20% de descompte + un 10% si ets member abans del 31 de desembre. Últimes places!

 

El pasado 16 de octubre tuvo lugar la sesión del Pacto para la Movilidad de Barcelona destinada a presentar el "Estudio de vehículo compartido en Barcelona, ​​análisis".

ELS CONSELLERS BORRÀS I RULL VAN PRESENTAR AL COAC EL FUTUR PACTE NACIONAL PER A LA RENOVACIÓ URBANA

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

El horario de atención al público son mañanas de lunes a jueves de 9.30h a 14.30h, y la tarde del martes de 15.30h a 18.30h.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Suscribirse a Front page feed