Agenda

nov.
28

VII Congrés Nacional d’Enginyeria Municipal

NOVES TECNOLOGIES A L’ABAST DE L’ENGINYERIA MUNICIPAL

Paraules clau:
des.
12

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)

  • Amb la revisió del 2021 hi ha un  canvi . A més tardar l'any 2025, determinades instal·lacions que ja existien el 2021 hauran d'adoptar un sistema de control i monitorització computeritzat.