Esteu aquí

La Col·legiació: Avantatges

El Col·legi agrupa més de 1.300 companys que exerceixen la professió a Catalunya, en els diversos àmbits i modalitats.

Col·legia't i forma part d'una organització que estarà sempre al teu costat per defensar els teus interessos i buscar noves oportunitats per als Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i graduats en Enginyeria Civil.

  • Tindràs accés a tots els nostres Serveis, com ara el Servei d'Ocupació, Assessorament professional, tècnic i laboral, Formació especialitzada per a col·legiats en condicions econòmiques avantatjoses.
  • Tindràs una assegurança bàsica de responsabilitat civil gratuïta pel simple fet d'estar col·legiat i podràs ampliar si ho necessites o contractar un altre tipus d'assegurances en condicions avantatjoses (salut, vida, accidents ...).
  • Et mantindràs al dia de les nombroses novetats del sector (normativa, notícies, esdeveniments, cursos d'interès, llibres recomanats, ofertes de feina o beques, entre d'altres) a través de la recepció de la nostra Newsletter setmanal.
  • El Col·legi t'ofereix el visat i la verificació documental de treballs professionals de forma electrònica i presencial.
  • També t'ofereix la certificació de la teva carrera professional a través de la AQPE, Agency for Qualification of Professional Engineers, o el Certificat de professional de l'Enginyeria PET que avalen tant nacional com internacionalment la teva trajectòria professional.
  • Així mateix, podràs utilitzar les instal·lacions del Col·legi: biblioteca, aula de formació i sala de reunions, i et beneficiaràs d'acords comercials que tenim contractats amb diverses empreses i entitats i que et permetran gaudir d'importants avantatges

Ser membre del Col·legi és la millor inversió que pots fer en la teva carrera professional.

Col·legia't !!!

Es podran col·legiar totes aquelles persones que hagin finalitzat els estudis universitaris de Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria  d’Obres Públiques o Grau en Enginyeria de la Construcció o bé tinguin la titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques.

Obligatorietat de la col·legiació

L’exercici en España de la professió d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques requereix estar col·legiat. Aquest requisit és indispensable, en virtut de l’article 3.2 de la “Ley de Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero”, modificada per “Ley 74/1978 de 26 de diciembre”, per “Ley 7/1997 de 14 de abril” i per “Real Decreto - Ley 6/2000 de 23 de junio”.

Així, en el seu article 3.2, disposa:

“És requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades trobar-se incorporat al Col·legi corresponent.”

I l’article 9.2 de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya 13/1982 de 17 de desembre, modificat pel Real Decret Legislatiu 1/1986 de 4 d’agost, indica igualment:

Article 9. 2. És un requisit indispensable per a l’exercici de la professió la incorporació al Col·legi en l’àmbit territorial del qual es pretén d’exercir-la.

Així mateix, a l’article 4 dels Estatuts d’aquest Col·legi Professional a nivell nacional, aprovats per Assemblea General de 27 d’abril de 1996, i a l’article 4 dels Estatuts del Col·legi de Catalunya, aprovats per Resolució del Departament de Justícia, de 13 de maig de 2009, exposa:

Col·legiació. És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic d’obres públiques estar incorporat al Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya. D’acord amb el que estableix l’article 44.4 de la Llei 7/2006, la incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili principal l’habilita per exercir la professió en la totalitat del territori de l’Estat, llevat del supòsit que una llei disposi una altra cosa a causa de l’exigència del deure de residència per a la prestació dels serveis professionals.