Esteu aquí

II Congrés Nacional d'Enginyeria Municipal

Ja estan obertes les inscripcions.

El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques organitza aquest Congrés, els propers dies 27 i 28 d’octubre.

Com en l’anterior edició, el Congrés estarà adreçat a tots els tècnics municipals i als professionals de l’enginyeria que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit local, als gestors municipals, a les empreses que treballen en la prestació de serveis municipals, als representants polítics de les administracions locals i a tots aquells interessats en la millora de l’eficiència en la gestió municipal a través de l’enginyeria, amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, fent-ho compatible amb el desenvolupament del municipi sota una perspectiva de sostenibilitat i eficàcia.

En aquesta nova edició, que tindrà lloc a les Drassanes Reials de Barcelona, els temes centrals seran:

- CIUTAT SOSTENIBLE
- MOBILITAT I TRANSPORT URBÀ
- SERVEIS URBANS
- RESILÈNCIA URBANA
- NOVES TECNOLOGIES PER A L’ENGINYERIA MUNICIPAL

* Informació del Congrés
* Programa provisional
* Crida a Comunicacions
* Web del Congrés
* Inscripcions

 

En aquesta segona edició del Congrés d’Enginyeria Municipal, respectant les línies bàsiques sota les quals es va desenvolupar l’anterior, es plantegen els següents objectius:

- Millorar la gestió municipal comptant amb la formació i experiència dels enginyers que presten els seus serveis en les administracions locals, plantejant una sèrie de ponències i debats que representen una major aproximació a problemàtiques concretes.

- Promoure i desenvolupar l’intercanvi de coneixements i experiències entre els professionals del sector.

- Intentar incrementar els nivells de comunicació i participació ciutadana en la concreció i execució dels projectes que més directament els afecten.

- Conèixer les tendències actuals de la gestió municipal i presentar noves eines al servei dels tècnics municipals.

- Compartir experiències i projectes entre els ajuntaments i administracions locals.

- Veure, estudiar i conèixer experiències i models internacionals.