Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut, direcció d'obres de restauració, rehabilitació i adequació, etc.

Data de publicació: 
dijous, 10 juliol 2014
Lloc: 
Barcelona
Promotor: 
Fundació Priv. Hospital Santa Creu i Sant Pau
Expedient: 
LICFP 14/24
CPV: 
71315000-9. Instal·lacions tècniques d'edificis, 71327000-6. Serveis de disseny de l'estructura, etc
Valor estimat: 
200.000,00€
Pressupost: 
200.000,00€
Data límit de presentació de les ofertes: 
dimecres, 30 juliol 2014 - 2pm