Esteu aquí

Bonificació Fundació Tripartita

La bonificació per la Fundació Tripartita és un tipus de finançament adreçat a les empreses (s’inclouen despatxos professionals amb treballadors en nòmina) per finançar, part o la totalitat, de la formació dels seus treballadors i treballadores.

Les empreses, les quals els seus treballadors/es cotitzin en règim general, podran recuperar total o parcialment l’import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Les empreses fins a 5 treballadors, recuperaran l’import total del curs. Les empreses amb més de 5 treballadors podran recuperar un import parcial, ja que tenen l'obligació de participar amb els seus propis recursos en el finançament de la formació dels seus treballadors amb un percentatge mínim sobre el cost total de la formació en funció del nombre de treballadors (Empreses de 6 a 9 treballadors: 5%; De 10 a 49 treballadors: 10%; De 50 a 249 treballadors: 20%; De 250 o més treballadors: 50%).

Procediment:

Documentació que cal facilitar al CETOP amb antelació a l'inici del curs. (Mínim 10 dies hàbils):

  1. Contracte d'encomana (no complimentar només per consultar, es tracta del model de conveni al que s’adhereix l’empresa).
  2. Adhesió al contracte d'encomana d’organització de la formació, signat pel titular o representant legal de l’empresa.
  3. Fitxa curs bonificat: fitxa d’inscripció (s’haurà de presentar cada cop que es vulgui bonificar un curs).
  4. Comunicació dels curs al treballador o a la representació legal dels treballadors, signada.
  5. Dades fiscals de l'empresa

Tota la documentació (excepte la de punt 1) s'ha d'enviar per mail a la Secretaria del Col·legi, posteriorment s'han d'enviar els originals per missatger o correu postal a la seu del Col·legi (punt 2, 3 i 4)

Un cop rebuda la documentació es gestionarà la bonificació corresponent. Aquesta tramitació té un cost de 50€+ Iva i es facturarà independentment de la inscripció al curs.

Els requisits per tenir dret a la bonificació són:

  • Estar al corrent del pagament a la Seguretat social i Hisenda
  • Que l’alumne estigui contractat a l’empresa en Règim General (els autònoms no es poden bonificar)
  • Realitzar un mínim del 75% de les hores del curs
  • Remetre tota la informació i documents necessaris per gestionar la bonificació, sent imprescindible l’enviament dels originals, signats, indicats al paràgraf anterior. 

Per qualsevol dubte o aclariment contacteu amb la Secretaria del CETOP 93 439 87 54