Esteu aquí

ACORD GOV/153/2015, de 22 de setembre, pel qual s'aprova el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020

El 9 de desembre de 2014 el Ple del Consell de Relacions Laborals va aprovar, a proposta de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral, el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que va ser publicat al DOGC mitjançant la Resolució EMO/600/2015, de 25 de març, el 2 d’abril de 2015.

Consulteu la notícia sencera aquí

III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020