Esteu aquí

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses -2017

El CETOP, mitjançant la corredoria d'assegurances Alertis Brok, ofereix als seus col·legiats unes Primes de Responsabilitat Civil per a empreses d’enginyeria i arquitectura, a través de l'asseguradora AIG, que pot ser molt adient per totes aquelles empreses de col.legiats que a més de la Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques desenvolupen, amb socis o col.laboradors d’altres camps, activitats professionals que van més enllà de la titulació.

Aquesta oferta està limitada a una sèrie d’aspectes:

 • Activitat no superior en un 25% en Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Activitat no superior en un 20% en projecte i/o direcció d’obres de Promoció de Vivendes.
 • Activitat no superior en un 30% en càlcul d’estructures.

Si no es superen aquests limits, les garanties i primes són les següents:

 • RC PROFESIONAL
 • DEFENSA I RECLAMACIÓ
 • FIANCES
 • INCLUSIÓ COM ASSEGURAT DE: Filials, Directius, Empleats fixes o temporals, Freelances y professionals externs sota contracte i supervisió.
 • RC EXPLOTACIO
 • RC PATRONAL
 • RC LOCATIVA
 • RC SUBSIDIÀRIA DE CONTRACTISTES I SUB-CONTRACTISTES.

Les primes en funció dels capitals assegurats i de la facturació són les següents:

Tant sols contestant un qüestionari de 9 preguntes a les que hi ha que contestar Si/No i en cas de que totes siguin NO ja s’emet la pólissa automàticament.

SOL·LICITUD DE PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A EMPRESES