Esteu aquí

Coordinació d’activitats empresarials

Us informem que a l’apartat de seguretat i salut laboral de la web del DEMO gestionat per l’Institut de Seguretat i Salut Laboral ja hi podeu trobar la novetat següent:
                           
Full monogràfic 32 “Coordinació d’activitats empresarials”, accessible des de l’apartat “Gestió de la prevenció”.

Aquest full monogràfic proporciona informació sobre les mesures de coordinació que han de posar en pràctica els diferents empresaris que coincideixen en un mateix espai de treball, per tal de prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials.