Esteu aquí

Assemblea Extraordinària 15 de novembre de 2016

D'acord amb l'article 22.2 dels nostres Estatuts, es convoca l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, que tindrà lloc, a la seu del Col·legi, situada al carrer Numància núm. 95-99, local 5 de Barcelona, el dia 15 DE NOVEMBRE (DIMARTS), a les 16.30h. en 1a convocatòria i a les 17 h. en 2a convocatòria amb aquest Ordre del Dia:

1.  Nomenament dels membres de la Taula Electoral.

2.  Precs i Preguntes
 

Delegació de vot.

 

Paraules clau: