Esteu aquí

Agenda Col·legial - 2018

Com cada any el Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya vol obsequiar al seus col·legiats amb una agenda per al 2018.

Tots els interessats, cal que estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials i la sol·licitin EXPRESSAMENT a través d'aquest formulari.

Un cop tinguem les agendes al col·legi, us avisarem, i podreu passar a recollir-les durant l'horari d'atenció al públic, o bé autoritzar a una altre persona, mitjançant fotocòpia DNI o notificació per mail a la Secretaria del Col·legi.

Paraules clau: