Esteu aquí

Novetat editorial: Llibres de Preus i Plecs 2018 en e-pub

L’ITeC acaba d’editar els llibres de preus i plecs 2018 d’edificació, urbanització, enginyeria civil i rehabilitació-restauració. Les obres s’editen en format e-pub perquè estiguin disponibles en llibres electrònics, tauletes tàctils i smartphones.

Cada obra inclou les partides d’obra habituals amb els preus directes i preus d’execució material, per a contractar i la justificació dels mateixos. També conté dades mediambientals, com el cost energètic, residus, emissions de CO2 i els percentatges de matèria primera i de contingut reciclat, els plecs de condicions tècniques i un directori de fabricants associats als elements.

A més, en cada llibre es resumeixen els 51 pressupostos tipus en format pdf. L’edició d’aquests llibres està disponible en català per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Paraules clau: