Esteu aquí

L'ACA aprova el projecte per millorar el sanejament de sis nuclis de la comarca del Baix Empordà

  • Amb una inversió prevista superior als 3 milions d’euros, es reprèn el projecte per construir una xarxa de col·lectors de 18 quilòmetres

  • Colomers, Jafre, Vergés, la Tallada d’Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim incorporat amb la modificació del projecte) es connectaran a la depuradora de l’Escala

  • S’evitarà així l’abocament d’aigües residuals al medi hídric

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el projecte que millorarà el sanejament de les aigües residuals a la comarca del Baix Empordà. Es reprèn així aquesta iniciativa després de modificar el projecte que s’havia redactat inicialment.

Es preveu una inversió superior als 3 milions d’euros i que millorarà el sanejament dels nuclis de Colomers, Jafre, Vergés, la Tallada d’Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim incorporat amb la modificació del projecte), els quals es connectaran a la depuradora de l’Escala. La població total de disseny correspon aproximadament a uns 3.700 habitants, que suposa un cabal estimat de 800 m3/dia.

Amb aquests treballs s’evitarà l’abocament d’aigües residuals al medi hídric (concretament al reg del Molí i les seves ramificacions), es millorarà la recollida dels abocaments a Colomers i es durà a terme l’automatització i telecontrol de les estacions de bombament des de la depuradora de l’Escala.

Sanejament a Catalunya

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.

Paraules clau: