Esteu aquí

Jornada sobre protecció de dades i impost municipal de plasvàlua

Dates: 
13 de març de 2018
Horari: 
de 9h a 18h
Lloc: 
Auditori del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB)
Preu: 
100,00€ per a col·legiats i 130,00€ per a no col·legiats.
Organitza: 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració local de Barcelona

El CSITAL de Barcelona, amb la col·laboració  de l'FMC,  organitza el proper 13 de març  una Jornada d' estudi i debat sobre dos matèries diferents, que, per la seva urgència i transcendència cal conèixer.

L'objectiu essencial de la Jornada és l'anàlisi de les principals novetats del REGLAMENT  EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (UE) 2016/679, que entrarà en vigor el 25 de maig de 2018. Conjuntament, es comentarà el Projecte de  Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que derogarà la vigent Llei Orgànica 15/1999. Aquesta matèria, de gran complexitat i importància es desenvoluparà al llarg de tot el matí de la Jornada.

En la sessió de tarda, s'analitzarà l'estat actual de la problemàtica de liquidar l'IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Destinataris:  Secretaris, interventors  i tresorers d' Administració Local. Personal dels Ens Locals, membres electes, advocats i professionals del Dret.