Esteu aquí

L’ITeC, 40 anys construint futur

L'ITeC compleix el seu 40è aniversari coincidint amb un moment de canvis en el sector de la construcció. Són uns canvis molt relacionats amb la innovació, la sostenibilitat i els fluxos d'informació, que són precisament els vectors que han mogut l'activitat de l'ITeC des de la seva creació el 1978, al voltant dels quals s'ha pogut consolidar com una institució de referència. Constituïda com una fundació sense ànim de lucre, actualment el seu patronat aglutina des de col·legis professionals fins a administracions, universitats i entitats empresarials.

L'ITeC es troba immers actualment en una aposta decidida per la digitalització i la innovació tecnològica com a eina de transformació del sector. És la destil·lació de l'extensa tasca de creació de nous instruments per a cobrir necessitats reals del sector duta a terme al llarg d'aquests anys, durant els quals ha publicat més de 600 llibres, ha organitzat les primeres jornades de rehabilitació a Espanya el 1983, els primers censos d'empreses del sector en els anys vuitanta o els protocols de diagnòstic i reparació de patologies constructives en els anys noranta.

Entre totes aquestes aportacions al sector, la més emprada és el Banc Estructurat de Dades d'Elements Constructius (BEDEC), creat el 1983 i que actualment és el recurs digital especialitzat en construcció amb més visites del país. Conté gairebé un milió d'elements constructius dels quals es pot consultar el cost, les condicions de posada en obra, la normativa que els afecta i el seu impacte ambiental. Actualment també incorpora una biblioteca d'objectes BIM.

Al seu torn, el banc BEDEC és una de les peces de la metodologia TCQ de gestió del procés constructiu. Fou dissenyada per minimitzar els riscos en les obres olímpiques de Barcelona 1992, on els paràmetres de temps, cost i qualitat van ser crítics. Partint d'aquella base, ha anat completant-se fins abastar no només les fases de projecte i execució pròpiament dites, sinó també el que passa abans i després, ja sigui l'estimació de costos, la comparació d'ofertes, el manteniment o el cost ambiental.

El sector de la construcció té al davant reptes substancials. Se li demana lliurar un producte cada vegada més competitiu i subjecte a més exigències, la qual cosa és molt difícil d'aconseguir si no es replanteja a fons els seus processos. Els 40 anys d'experiència de l'ITeC ens han permès conèixer a fons tant aquests horitzons de noves exigències com les millors alternatives per millorar els processos. Com sempre, el nostre propòsit continua sent contribuir al fet que el canvi es faci realitat.

Paraules clau: