Esteu aquí

Informe: El sector de la construcció 2017 a Catalunya i previsions 2018

El passat 21 de febrer la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya va presentar l'informe El sector de la construcció a Catalunya 2017. Previsions 2018.

Tot i la presència d'alguns indicadors positius, el sector encara està lluny de la recuperació.

Diverses estadístiques del sector ens permeten analitzar la profunda davallada que ha patit el sector de la construcció a Catalunya des de l'inici de la crisi el 2008, i tot i la lenta i gradual millora des del 2016, parteix però, de mínims històrics en termes absoluts, que les xifres en percentatge poden emmascarar.

Quant a la licitació pública d’obres, és a dir la contractació d’obres a executar, l’informe especifica que va ser de 217,9 milions d’euros, sense IVA; aquesta xifra és inferior en un 23 % respecte de les dades de l’any passat en el que es varen licitar 285,5 milions d’euros.

Quant a la inversió pública, es a dir l’execució d’aquesta obra contractada, l’informe es limita a indicar que a data 30 de juny, darreres dades publicades oficialment per la Intervención General de la Administración del Estado, l’Estat havia executat 318.136.520,80 euros dels 1.113.954.820,00 euros del crèdit inicial, és a dir un 28,6 %.

A data d’avui ignorem, i per això l’informe no en fan cap esment, quina ha estat la inversió pública de l’Estat a Catalunya durant l’any 2017.

[+] Veure informe

Paraules clau: