Esteu aquí

Curs pràctic de Geotècnia i control de materials per a projectes d’edificació d’enginyeria agronòmica

Dates: 
22, 23, 29 i 30 de maig de 2018
Horari: 
16h a 20h
Lloc: 
Delegació de Lleida del COEAC. Rambla Ferran, 2.4t.A. LLEIDA
Preu: 
Col·legiats: 160€ / No col·legiats: 210€
Organitza: 
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

La fonamentació d’un edifici es realitza en base a les característiques del terreny analitzades mitjançant un estudi geotècnic. Entre d’altres, les dades de l’estudi geotècnic permeten definir els apartats de cimentacions superficials, fonamentacions profundes, així com els elements de contenció, condicionament del propi terreny, necessitats de millora del terreny i ancoratges.

Per tant, l’informe geotècnic és un document que el projectista o qualsevol altre tècnic competent ha d’elaborar de manera prèvia a la concepció estructural de l’edifici a projectar, ja que pot influir en el seu dimensionament final.

Per altra banda, el control de qualitat, a més d’un requeriment legal, és una garantia que en l’execució d’una obra, els materials utilitzats compleixen els estàndards previstos. La verificació d’aquest compliment és la garantia de disminució de la possibilitat d’existència de defectes no detectats i la utilització de materials de qualitat inferior a la requerida.

Inscripcions
La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al web del COEAC,  abans del dia 15 de maig de 2018. Places limitades

Gràcies al conveni que té el col·legi amb el COEAC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.