Esteu aquí

L'accident de treball. Com reduir responsabilitats civils i penals. Casos pràctics

Dates: 
Dijous 8 de maig
Horari: 
De 9 a 18 h (inclou dinar)
Lloc: 
COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
Associat - Col·legiat: 205€ / Empresa Adherida: 295€ / General: 350€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Aquest curs va dirigit a responsables directes , titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.

Els objectius del curs són:

  • Conèixer les implicacions civils i penals que pot comportar ser declarat responsable d'un accident laboral si no s'aporten els testimonis adequats i la documentació adequada.
  • Disposar d'estratègies de control de documentació necessària per reduir o evitar tenir responsabilitat civil i/o penal en cas d'accident per part dels implicats.
  • Conèixer la documentació preventiva i procediments que ha de disposar una empresa per estar més coberts en cas que es produeixi un accident.
  • Realitzar anàlisis d'accidents ocorreguts per a que el possible personal imputat pugui tenir suficients eines per defensar-se correctament.l·legi

Gràcies al conveni que el col·legi té signat amb el COEIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.