Esteu aquí

Els Col·legis d'Enginyeria Tècnica de Catalunya, al costat dels professionals

 

El 19 d'abril es va reunir la Mesa d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC), on va assistir el nostre degà el sr. Xavier Font, per preparar la jornada “L’Enginyeria és un grau” i defensar els graduats als concursos públics. La Mesa, a la qual pertany el nostre Col·legi, està formada per entitats de dret públic catalanes que aglutinen els enginyers tècnics i que té per objectiu representar, regular i vetllar per un adequat exercici professional. 

La jornada “L’Enginyeria és un grau”, prevista per la tardor pretén ser una reflexió sobre la situació actual dels enginyers graduats i dels estudis corresponents i està adreçada a tots el actors que hi intervenen (universitats, empreses, administració, col·legis, etc.)

També es van tractar més temes d’interès per als professionals com la necessitat de vigilar que en els concursos públics de les administracions es compleixi la llei i s’inclogui els graduats.

 

Paraules clau: