Esteu aquí

Protecció dels treballadors/ores envers el risc elèctric

Dates: 
Dijous 14 de juny
Horari: 
10h a 13h
Lloc: 
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral a Tarragona C. Riu Siurana, 28-B 43006 Tarragona
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Institut Català de Seguretat i Salut laboral a Tarragona

Objectius

  • Donar a conèixer les disposicions del Reial decret 614/2001 respecte a la protecció dels treballadors/es envers el risc elèctric.
  • Mostrar un compendi de les proteccions i mesures de prevenció a adoptar durant els treballs amb risc elèctric.

Continguts

  • Normativa aplicable en matèria d’electricitat: Presentació de les normatives que contemplen aspectes de seguretat relacionades amb l’electricitat.
  • Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors/es envers al risc elèctric: Explicació dels aspectes més rellevants del RD 614/2001 (tipus de treballs, procediments a seguir, tipus de treballadors/es elèctrics,...).
  • Tipus de proteccions elèctriques: Proteccions de les instal·lacions segons el Reglament elèctric de Baixa Tensió ( REBT), contactes directes i indirectes.
  • Altres tipus d’elements de protecció elèctriques.
  • EPI’s de protecció davant el risc elèctric.

Destinataris/es

  • Tècnics/ques de prevenció, delegats/des de prevenció, empresariat, membres del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Metodologia

  • Exposició de conceptes teòrics i aportació d’experiències. Discussió conjunta al col·loqui final.