Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017, va aprovar, entre d’altres, el dictamen 189/2017, mitjançant el qual s’acorda l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona,

Derogacions :
Queda derogada la Ordenanza de Uso y Defensa de las Carreteras de Titularidad de la Diputación de Barcelona (BOPB Nº. 110 - 09/05/1995).

Any : 
2017
Publicat a: 
BOP de 30 de novembre de 2017
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: 
Etiquetes: