Esteu aquí

Identificació i avaluació de materials amb contingut d’amiant en edificis i instal·lacions

Dates: 
del 19 al 22 de novembre de 2018 i el 3 de desembre de 2018
Horari: 
de 9 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h
Lloc: 
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral a Barcelona Pl. Eusebi Güell, 4-5 - 08034 Barcelona
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Institut Català de Seguretat i Salut laboral

La utilització de materials amb contingut d’amiant (MCA) ha estat una constant des de finals del segle XIX, i va ser el segle XX el període de més utilització.
Malgrat que la retirada i encapsulament estan regulats a l’àmbit laboral encara hi ha moltes situacions en què les exposicions a fibres d’amiant passen desapercebudes, ja sigui per desconeixement de la seva presència, perquè estan ocultes o camuflades, o per la realització d’accions sobre aquests materials de forma incorrecta.
El primer pas per a la prevenció és portar a terme una identificació i avaluació correctes de la presència de MCA en edificis i instal·lacions.
La necessitat de professionals especialitzats en la identificació i avaluació de MCA, juntament amb l’escassa oferta de formació en aquesta matèria, ha fet que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ofereixi aquesta primera edició del curs que es presenta.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conscienciar sobre la importància de la identificació de materials amb contingut d’amiant (MCA).
  • Conèixer els agents, els materials i els escenaris susceptibles de tenir amiant.
  • Conèixer la norma francesa d’identificació (NF X 46-020, rev. agost 2017).
  • Aprendre els procediments i protocols d’actuació per a la identificació i avaluació dels MCA.
  • Realitzar una identificació de MCA en un escenari real.
  • Síntesi dels coneixements apresos i redacció de l’informe final d’identificació i avaluació dels MCA.

Destinataris

Imprescindible experiència demostrable en treballs amb amiant: personal d’empreses RERA, tècnics redactors de plans de treball, coordinadors de seguretat i salut d’obres, assessors, etc.

Es valorarà:

  • Titulació universitària en Enginyeria (grau, superior o tècnica) o Arquitectura (grau, superior o tècnica).
  • Titulació de tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Inscripcions:

Per internet, cal anar al formulari de preincripció en línia amb el codi d’identificació de l’activitat: CE181119I

Places limitades. Inscripció gratuïta.