Esteu aquí

Plans d'Autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal.lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

El decret afecta, per tant, a les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil; i classifica aquestes activitats en dos grups bàsics ordenats de major a menor risc. 

El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.

Llistat d’ETOPS competents i acreditats per la Generalitat per a l’elaboració de plans

Si vols acreditar-te,primerament ho has de tramitar a través de la Generalitat i després per estar a la llista del CETOP has d'emplenar aquest formulari.

Preguntes més freqüents

 

Paraules clau: