DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental.

Aquest Decret llei aprovat pel Govern “té l’objectiu de reactivar l’economia, facilitar la tramitació administrativa, i aportar liquiditat a pimes i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia de la COVID-19”.

Concretament, el text incideix en: l’impuls a la gestió urbanística, habilita per aquest 2020 el mes d’agost per a poder mantenir actives les tramitacions urbanístiques de la Generalitat; el retorn de dipòsits de fiances de l’INCASÒL,  proposa modificar la Llei de finances per ajudar a reduir els costos operatius de les Pimes i els autònoms.

L’Institut Català del Sòl retornarà temporalment els dipòsits de les fiances constituïdes en els arrendaments d’ús diferent d’habitatge quan les parts ho sol·licitin; i en fiances d’activitats extractives en espais naturals, un cop s’efectuï l’acceptació de les obres de restauració per activitats extractives en espais d’especial interès natural, la persona titular de l’activitat podrà sol·licitar la devolució del 75% de l'import dels conceptes de la fiança que en situacions com moviment de terres pròpies amb anivellament o en construcció de rases per a la xarxa de desguàs.

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC, núm. 8133 de 14 de maig de 2020
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: 
Etiquetes: