Nous documents relatius a les modificacions de les activitats regulades per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

  • Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats: aquest document es modifica per la publicació del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes, que té per objecte establir mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada pels nitrats d'origen agrari. Per tal d’avançar en la millora de la qualitat de les aigües subterrànies a Catalunya, aquest decret vol aconseguir una reducció efectiva de la càrrega de nitrogen a les aigües i les modificacions de les autoritzacions d’activitats ramaderes sotmeses a la Llei 20/2009 s’alineen amb aquests objectius.

 

  • Nota informativa sobre les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient segons l’article 59.1.d de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats: aquest document modifica els supòsits per activitats ramaderes pel mateix motiu que l’anterior document  i també s’introdueixen canvis en els criteris per estalviar la tramitació de modificacions no substancials per substitució de punts de llum en activitats de qualsevol tipologia, de manera que es clarifiquen més els casos en que la tramitació queda simplificada.

 

 

Any : 
2020
Publicat a: 
Direcció Gral. de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtica - Maig 2020
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: