Llista de perits judicials i col·legiats de torn

Com cada any, s'ha iniciat el procés d'actualització de les llistes de col·legiats que estan disposats a actuar com a professionals liberals, dintre del torn que estableix el Col·legi, i com a pèrits judicials davant els òrgans judicials de Catalunya. 

Si desitges estar inclòs a totes o en alguna d'aquestes llistes t'has d'inscriure't abans del dia 20 de desembre de 2023.

Si estàs inscrit d'altres anys i ja no vols actuar com a perit, accedeix a les teves dades i elimina la inscripció. Perquè si surts escollit/escollida i renuncies, pots rebre una sanció. Revisa les teves dades!!.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Per inscriure't només cal que accedeixis a les teves dades personals que es troben a l'Àrea Restringida, un cop registrat, les edites, comproves que l'adreça, mail i telèfon estan actualitzats,  i emplenes l'apartat de Perits judicials.

Abans de fer o renovar la teva inscripció, és molt important que revisis la següent informació:

Els professionals que vulguin formar part de la llista de perits, d’acord amb el que preveu la Llei d’enjudiciament civil (LEC) i la regulació específica de l’Ordre JUS/419/2009 (pagaments a càrrec de l’Administració pública), han de tenir en compte que:

 • La inclusió a la llista de perits és totalment voluntària, però, des del moment que un professional s’hi inscriu, resta subjecte a la possibilitat de ser cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat que té voluntat de treballar, i té l’obligació d’acceptar l’encàrrec. Només podrà excusar el nomenament per les causes previstes legalment (LEC).
   
 • En el cas que el perit no accepti el nomenament de l’òrgan judicial, sense una causa justificada, perdrà el torn de la llista, i, en el cas de reiteració (a la tercera vegada), en serà exclòs. Quant als efectes processals, el jutjat pot prendre mesures com aplicar multes de fins a 600€ i, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podria deduir-ne un testimoniatge a la Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial.
   
 • Quan per alguna determinada circumstància i de manera temporal, un perit no pugui acceptar els nomenaments judicials (com ara per baixa laboral, molta càrrega de feina, jubilació, etc.), cal que ho notifiqui al seu col·legi o associació professional, que ho ha de comunicar al Departament de Justícia per evitar endarreriments en el funcionament dels jutjats. En aquests supòsits, el pèrit es traurà de la llista, ja sigui provisional o definitivament, segons el cas.
   
 • Es recomana que un perit només pugui triar un màxim de 8 especialitats / subespecialitats de les que consten en el fitxer lliurat pel Departament de Justícia. En el cas que se’n triïn més, es revisarà i es comunicarà el que correspongui. 
   
 • El perit només podrà triar especialitats / subespecialitats que estiguin relacionades amb la titulació que hagi informat al fitxer. En el cas que se’n marquin que no tinguin relació amb la  titulació informada es revisarà i es comunicarà el que correspongui.

Veure Condicions de les llistes de perits - INFORMACIÓ IMPORTANT