Esteu aquí

L’Ajuntament de Barcelona comença a substituir les notificacions en paper per comunicacions electròniques

A partir del mes d’octubre, l’Ajuntament de Barcelona començarà a substituir, de manera gradual, les notificacions en paper per comunicacions electròniques.

Totes les persones jurídiques deixaran de rebre les notificacions en paper, de forma progressiva i a mesura que s’incorporin els diferents processos de notificació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquestes notificacions estaran disponibles a la Plataforma de notificacions electròniques, on es podran consultar en qualsevol moment des del telèfon mòbil, la tauleta o l’ordinador.

Per poder rebre un avís cada vegada que l’Ajuntament dipositi una notificació, és imprescindible que l’Ajuntament disposi d’una adreça de correu electrònica, i, si es vol, del número de telèfon mòbil; per a això, cal accedir a ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica

Es tracta d’una obligació legal, d’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

Important: les comunicacions municipals tindran validesa legal encara que les persones jurídiques no s’hagin donat d’alta o no hagin aportat l’adreça de correu electrònica.

D’altra banda, recordem també que les persones físiques poden donar-se igualment d’alta per a la notificació electrònica.

 

Paraules clau: