Esteu aquí

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques. Presencial/Online en Directe

Dates: 
23, 24 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2020
Horari: 
de 16h a 20h
Lloc: 
Online en directe o Presencialment (Barcelona - Via Laietana, 39)
Preu: 
Associat / col·legiat: 350 euros Empresa Adherida: 530 euros General: 625 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

El curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements i recursos suficients per a la realització de projectes d'instal·lacions tèrmiques, tant de climatització com de producció d'ACS.
Es farà referència a tota la normativa vigent, tal i com el Reglament d'instal·lacions Tèrmiques (RITE), Codi Tècnic de la Edificació (CTE), Reglament de Seguretat per a instal·lacions Frigorífiques, Ecodirectives ErP i Normes UNE.
La metodologia d'estudi es basarà en la realització d'un projecte de climatització, producció d'ACS i control de temperatura i humitat en una zona Wellness, per a un Hotel fictici.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Càlcul de la demanda tèrmica de refrigeració i calefacció. Fonts de calor interna i externes. Transmitància dels elements constructius.
2. Disseny i selecció d'un sistema aire-aire a Volum Variable de Refrigerant per a la climatització de les habitacions de l'hotel.
3. Disseny i selecció d'un sistema aire-aigua per a la climatització de les zones nobles.
4. Càlcul de la demanda d'ACS. Disseny i dimensionat de la instal·lació. Prevenció de la Legionel·la.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, el nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat