Esteu aquí

Banc Sabadell PRO: ICO Avals Inversió COVID-19

Ara més que mai, volem continuar treballant en pro de vostè, ajudant-lo a encarar els efectes econòmics de la COVID-19. Per això, a Banc Sabadell tenim com a principal
objectiu informar-lo de les línies de finançament lligades a les línies ICO Avals Inversió COVID-19, amb la finalitat d’atendre les necessitats del seu negoci.

Finalitat:
Promoure i donar suport a la concessió de nou finançament a autònoms i empreses perquè puguin dur a terme noves inversions a Espanya com a finalitat principal,
destinades a adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de serveis o per reiniciar o reobrir la seva activitat.

Beneficiaris:
Autònoms, pimes (empreses de fins a 249 empleats, 43 M€ de balanç i/o 50 M€ de vendes, segons el Reglament UE) i altres empreses (les que no compleixin la condició
de pime), amb domicili social a Espanya.

Imports:

  • Fins a 1,5 M€ per a autònoms i empreses, en una operació o en diverses: s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament de la UE de les ajudes de minimis.
  • Superiors a 1,5 M€ per a pimes i empreses que no reuneixin la condició de pime, en una operació o en diverses: s’aplicaran les condicions i els límits previstos en el Marc Temporal d’Ajudes de la Comissió Europea.

Terminis i garantia:

Préstec: des d’ 1 any fins a 8 anys, amb possibilitat d’1 any de carència. El termini de l’aval coincidirà amb el termini de l’operació, amb els imports màxims següents:

  • Per a pimes i autònoms: fins al 80% de l’import de l’operació.
  • Per a les altres empreses fins al 70% de l’import de l’operació.

El cost de l’aval l’assumeix el banc.
La sol·licitud de finançament es pot realitza fins al 01/12/2020.

Entri a la web o contacti per telèfon e identifiquis com membre del seu col·lectiu professional o associació empresarial. 

[+] informació

Paraules clau: