Esteu aquí

Tècniques d'apreciació i tractament dels riscos i la seva gestió d'acord a les ISO 31.000. Curs Presencial/Online en Directe

Dates: 
14, 15, 16 i 17 de desembre de 2020
Horari: 
de 16 a 20 h
Preu: 
Associat / col·legiat: 350€ // Empresa Adherida: 530€ // General: 625€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

Totes les organitzacions s'enfronten a una varietat de riscos, que poden afectar els seus objectius. La no apreciació del risc, i en conseqüència la manca d'un pla per a la seva mitigació, pot suposar per a les empreses perjudicis de diferent gravetat, fins al punt que pot implicar la pròpia existència de l'empresa, com ja va passar amb la crisi financera de 2008 o amb la crisi sanitària i econòmica ocasionada pel COVID19.

Els objectius del curs son:

  • Conèixer i estudiar les diferents eines i tècniques per identificar els riscos, analitzar-los, avaluar-los i donar-hi el tractament adequat d'acord a la ISO 31.010.
  • Conèixer el procediment de gestió dels riscos d'acord a la norma internacional ISO 31.000.
  • Aprendre a dissenyar i integrar el procés de la gestió del risc als diferents sistemes de la empresa: qualitat, medi ambient, prevenció riscos laborals, etc.
  • Conscienciar del possible risc: arguments pel foment de la cultura del risc.

Aquesta formació va dirigida a professionals que vulguin tenir una visió global de gestió i al mateix temps conèixer amb detall les eines d'apreciació del risc.
En particular:

  • Professionals, que dins de les seves funcions hagin de realitzar una apreciació del risc, com és el cas dels tècnics de qualitat, de medi ambient o de PRL.
  • Responsables d'implementar les estratègies de gestió de riscos.
  • Directius i tècnics de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient, PRL i sistemes integrats.
  • Professionals amb responsabilitat en compliment i / o control intern (auditors interns, gestió de regs, control de gestió, assessoria jurídica, etc.).
  • Gerents i directius sensibilitzats amb el compliment normatiu i la seva gestió per minimitzar l'impacte en costos i riscos.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Introducció històrica i conceptuals a la gestió de riscos
2. Consciencia i cultura del risc
3. Gestió de riscos d'acord a la norma ISO 31.000
4. Principis de gestió de riscos
5. Mètodes de recerca de riscos
6. Mètodes de suport a la recerca de riscos
7. Eines d'anàlisi de l'escenari
8. Eines d'anàlisi funcional
9. Apreciació dels controls
10. Avaluació de riscos, matrius de gravetat de conseqüències i probabilitat
11. Tractament dels riscos
12. Casos pràctics

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat