Esteu aquí

Càlcul del estudi tèrmic i acústic d’una obra amb CYPECAD MEP

Dates: 
23 de febrer
Horari: 
de 10h a 11h
Lloc: 
Online
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Cype

Limitació de la demanda i del consum energètics, i certificació energètica d’edificis Des de la solapa Estudi tèrmic de CYPECAD MEP és possible verificar el compliment de:

  • CTE DB-HE 0. Limitació del consum energètic
  • CTE DB-HE 1 (2013 i 2006). Limitació de la demanda energètica

El mòdul Protecció enfront del soroll CTE DB HR està integrat en la solapa Estudi acústic del programa CYPECAD MEP. Aquest mòdul realitza el disseny i verificació de l’aïllament acústic a soroll aeri i soroll d’impactes, dels recintes habitables i protegits de l’edifici, i dels temps de reverberació i àrees mínimes d’absorció acústica en els recintes pertinents, mitjançant l’opció general de càlcul descrita en el Document Bàsic HR Protecció enfront del soroll, corresponent al model simplificat de càlcul descrit en la norma UNEIX EN 12354, parts 1, 2 i 3.

Inscripcions: soporte.catalunya@cype.com