Esteu aquí

Avantatges del Liweb, el llibre d'incidències electrònic

El Col·legi posa a disposició dels seus col·legiats el Liweb. Es tracta d'una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del Llibre d’incidències, i que permetrà la substitució gradual de l’actual Llibre d’incidències en paper.

Segons prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’obra, només es podrà fer servir un model de Llibre d’incidències, paper o digital (Liweb). El coordinador de Seguretat i Salut (o Direcció Facultativa si s'escau) decidirà segons les característiques i medis de l’obra, si utilitzarà un o l’altre.

Les característiques principals del Liweb són:

 • Utilitzables des de qualsevol dispositiu: PC, tablet, i-phone, smartphone
 • Compatible amb tots aquests sistemes operatius: IOs, Android, Windows (altres sistemes, consulteu).
 • Adaptable a múltiples tipus de pantalla. L’aplicació està dissenyada amb “web responsive” que permet l’adaptació de la visualització de la web en qualsevol dispositiu.
 • Independència dels sistemes informàtics col·legials.
 • Compliment normatiu del RD 1627/97 i ordres autonòmiques.
 • Control d’usuaris i agents implicats per procediments que garanteixen la seva identificació.
 • Comunicació automàtica de les anotacions als Agents implicats i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Permet incorporar fotografies en els formats habituals, croquis o esquemes en format d'imatge i adjunts en pdf.
 • Compliment de la normativa de protecció de dades.

Les prescripcions principals del Liweb són:

 • Navegador actualitzat: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Mozilla, etc.
 • Instal·lació de xarxa mòbil 3G o 4G i GPS per la seva geolocalització. Si una de les dues condicions no funciona a l’obra, la geolocalització no es pot fer correctament.
 • Posseir una adreça de correu electrònic.
 • Reconeixement per part dels Col·legis Professional o de l’Oficina de Supervisió de Projectes o l'òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques del Liweb.
   

Avantatges del Liweb

Relacionarem alguns dels avantatges del Liweb, tenint en compte que no es tracta d’un llistat exhaustiu i que, de ben segur, els usuaris trobaran noves possibilitat que l’eina ofereix i que no hem inclòs aquí:

 1. L’eina s’ha programat en format web i dissenyada en “web responsive” que permet l’accés i la seva visualització des de qualsevol dispositiu, ja sigui fixe o portàtil, aconseguint així la recepció i visualització de les anotacions entre tots els agents implicats de l’obra.
 2. El Liweb facilita i redueix els temps de comunicació entre els agents, ja que de forma immediata, una vegada feta l’anotació, és comunica via e-mail als agents designats.
 3. El Coordinador de Seguretat i Salut, i la resta d’agents autoritzat a fer anotacions al Liweb disposen d’un dipositari d’informació segur on s’emmagatzemen totes les anotacions fetes a una base de dades externa i segura tot evitant la pèrdua del llibre actual en paper.
 4. El Liweb permet la incorporació, a l’anotació, d’elements gràfics, com poden ser: fotografies en les extensions més habituals, croquis de detall o documents en format imatge.
 5. La web obliga als agents que vulguin fer anotacions en el Liweb a ser presents en l’obra segons les indicacions del RD. No es poden fer anotacions fora de la l’obra, fent inservible el Liweb sinó s’està físicament a l’obra. Només el coordinador de seguretat i salut, en compliment del requeriment de les autoritats laborals de presentació del Liweb, pot veure el contingut del Liweb fora de la seva ubicació obligatòria.

Ja està disponible el Manual d'ús del Liweb!!

*Actualització funcionament LIWEB - Novembre 2021, veure document adjunt

Paraules clau: