Esteu aquí

Avantatges de la Col·legiació

Vols saber quins són els avantatges de col·legiar-te al CETOP?
Col·legia't i forma part d'una organització que agrupa més de 1.300 companys, i que estarà sempre al teu costat per defensar els teus interessos i buscar noves oportunitats per als Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Graduats en Enginyeria Civil.
En el següent enllaç veuràs tots els avantatges de la col·legiació.

La Pre-Col·legiació
Podran ser precol·legiats tots aquells alumnes de Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció o Enginyeria d’Obres Públiques.
La precol·legiació és totalment gratuïta.

Són drets dels precol·legiats:
1. Assistència a l'Assemblea del Col·legi, amb veu però sense vot.
2. Assistència als actes festius del Col·legi.
3. Col·laborar amb la Junta directiva del Col·legi en aquelles activitats per a les quals fossin requerits.
4. Participar en igualtat de condicions amb els col·legiats en la concessió de beques, premis, ajudes o serveis que institueixi el Col·legi,
5. Accés a la informació que subministri el Col·legi sobre borsa de treball i matèria educativa.
6. Ús de les instal·lacions del Col·legi amb autorització de la Junta.
7. Rebre gratuïtament les publicacions del Col·legi.
8. Rebre orientació educativa i laboral.