Esteu aquí

El Col·legi signa un conveni amb el CLÚSIC

El Col·legi signa un conveni de col·laboració amb El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC). 

El CLÚSIC neix al 2014 sent una entitat oberta i integradora d’empreses representatives de tota la cadena de valor de la seguretat contra incendis de Catalunya. Té el propòsit de contribuir a la millora de la seva competitivitat, aprofitant les sinergies derivades de l’intercanvi d’experiències i coneixements, dels mecanismes de suport i del treball cooperatiu en xarxa. Als inicis va comptar amb la catalizació positiva de la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació. Ben aviat va comptar amb el suport de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i de diversos col·legis professionals i altres entitats com l’Institut d’Estudis de la Seguretat.

L'objectiu d'aquest conveni és oferir un 10% de descompte als col·legiats que es vulguin inscriure a algun dels cursos que organitza el CLUSIC, tenint en compte que el CLÚSIC és el primer centre formatiu de l’Estat autoritzat per realitzar formacions en matèria de sistemes de protecció contra incendis. (El Reial Decret 513/2017 obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores a comptar amb operaris qualificats.)

 

Paraules clau: