Esteu aquí

ACEDIS Formación

El Col·legi signa un conveni de col·laboració amb ACEDIS Formación Business School

ACEDIS és una entitat que busca un significatiu aprenentatge als seus cursos establint una sèrie de controls que permeten verificar que el material didàctic és de profit per a l'alumnat.

Les accions formatives del conveni són en modalitat en línia (e-learning o teleformació) a través de la seva plataforma formativa: el campus virtual ACEDIS garanteix disposar d'un campus virtual adaptat a eines TIC. Els cursos en línia constaran d'unitats didàctiques en format universal descarregable i imprimible, acompanyades quan ho requereixi, de vídeos de teoria. L'alumne, a més, realitzarà exercicis tipus test, exercicis pràctics i un examen final per a la superació del curs.

Els col·legiats interessats en els cursos que ofereix ACEDIS es beneficiaran d’un descompte del 25% gràcies a aquest acord.

Paraules clau: