Esteu aquí

Presa de Possessió de la Junta de Govern

A Barcelona, a les 14 hores del dia 15 de desembre de 2022, al domicili de la seu col·legial, davant els membres de la Junta Electoral i els membres de la candidatura guanyadora de les eleccions,  pren la paraula el President de la Junta Electoral Sr.Bernardino Furones, qui manifesta:

 • Que la Junta Electoral el dia 18 de novembre de 2022,  va proclamar electa la candidatura del Sr. Xavier Font i Mach i va suspendre el procés electoral segons els estatuts vigents.
 • Que va convocar a la candidatura guanyadora per a la presa de possessió dels càrrecs.

Els membres de la candidatura guanyadora accepten expressament formar part de la nova Junta de Govern del Col·legi i a continuació, prenen possessió dels seus càrrecs pel termini legal i estatutari de quatre anys.

La nova Junta de Govern estarà constituïda per les següents persones i càrrecs:

 • Degà: Sr. Xavier Font Mach
 • Vicedegana 1ra: Sra. Teresa Mª Cano Rodríguez 
 • Vicedegà-2n: Sr. Gerard Estanyol Guerrero
 • Secretària Sra. Daniela Ninova Karakostova 
 • Tresorer: Sr. Juan Carlos Forcén Isla
 • Delegada Barcelona:  Sra. Raiza Botini Guevara
 • Delegat Girona: Sr. Marc Cucurella i Vilà 
 • Delegat Lleida: Sr. Jordi Domingo Masanés
 • Delegada Tarragona: Sra. Carmen Cervera Vilella 

 

 

Paraules clau: