Esteu aquí

Programa per als projectes i obres de construcció – TCQ

Nova versió del TCQ a càrrec de l'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya)

TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que també poden emprar-se de forma independent.

En el següent enllaç podreu trobar les principals Novetats de la versió 5.6 

En aquesta versió, han volgut afavorir l'ús del software a molts professionals que necessitin flexibilitat en aquest aspecte, adaptant els seus costos als encàrrecs que tinguin en cada moment, i per això podran triar en comprar una subscripció anual o mensual, enlloc de comprar la llicència.

*Tarifes

Més Informació

 

Paraules clau: