Notícies

A partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia ha posat en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia. 

Aquest nou tràmit, totalment telemàtic, està regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i permetrà una gestió més fàcil i integrada del procediment tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, com la tramitació d’...

Llegiu-ne més

Ja està disponible el video de la sessió de la Intercol·legial del passat 26 de maig "Riscos Laborals en l'exercici professional".

Presenta i modera:
Emma Gumbert Jordan, advocada i Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB

Ponents:
Max Arias, advocat i vicepresident de la Secció de Dret Laboral de l’ICAB
Helena Basart, metge especialista en Medicina del Treball
Francesc José María Sánchez, advocat i membre de la Secció de Dret Sanitari de l'ICAB

Tras una serie de ensayos realizados por ADEQUA con la tubería de PVC-Orientado Uratop Clase 500 podemos informaros de una magnífica noticia: El tubo Uratop mantiene las características de un tubo de clase 500 por encima de los 100 años. Eso quiere decir que la tubería puede resistir su presión nominal más allá de los 100 años, siempre y cuando no haya alteraciones en el funcionamiento de la instalación. Por ello, y aunque influyen también otros factores, podemos concluir que en condiciones normales el tubo adequa Uratop Clase 500 tiene una vida útil de más de 100 años....

Llegiu-ne més

En el Consell de Ministres de 02-06-2020 s’ha aprovat l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, la qual estableix unes orientacions estratègiques en mode de decàleg i els següents objectius quantitatius a assolir per a l’any 2030:

Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.

  • Reduir la generació de residus un 15% respecte al generat en 2010.
  • ...
Llegiu-ne més

El dia 11 de juny de 2020 l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON) ha publicat aquesta Guia, a fi que pugui servir "tant per als òrgans de contractació, com per als contractistes i operadors econòmics en general, les activitats dels quals tinguin relació directa o indirecta amb la contractació pública en la seva represa i reactivació". Per això, aquest document "s'ha estructurat segons l'estat dels procediments de contractació en el moment de declarar-se l'estat d'alarma i com els afecta una vegada aixecada la suspensió".

En concret, en primer...

Llegiu-ne més

Des de la Fundació ITeC, un dels seus objectius és ajudar a la societat i són concients de què actualment s'està passant per un mal moment.

Es per això que en ànims de què ningún col·lectiu hagi de renunciar a poder treballar amb determinades eines, que són necessàries, han mirat de fer una oferta el màxim ajustada possible, que permeti a tothom accedir-hi.  

Per aquest motiu, visita la seva botiga online abans del 30 de juny, introdueix el codi (SPZ4PYX6SX11) i continua desenvolupant i fent créixer els teus projectes....

Llegiu-ne més
  • El Govern crea un programa per cobrir les necessitats de personal tècnic en matèria preventiva i de seguretat originades per la crisi de la Covid-19

  • Preveu la incorporació de fins a 30 efectius i tindrà una durada màxima de 3 anys

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal sobre mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat.

L’objectiu del Programa és posar a la disposició dels departaments i els seus organismes autònoms recursos humans suficients per...

Llegiu-ne més

S’acaba de publicar l’actualització 2020 del Banc del Servei Català de Trànsit. Aquest banc comprèn els preus de referència per a la incorporació de les instal·lacions i tecnologies per al control, regulació i vigilància de la mobilitat i la seguretat viària a Catalunya.

Conté partides d’obra dels apartats enginyeria civil, manteniment, mesures especials de trànsit, assaigs de verificació d’equips, edificació, seguretat i salut i el nou apartat de Mitjans aeris amb vehicles aeris, personal i parts proporcionals de despeses fixes.

Cal destacar la reorganització d’alguns...

Llegiu-ne més

La norma vigent que regula les marques vials va ser aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987. Des de llavors, l’evolució tant de la xarxa viària com del parc automobilístic i dels hàbits dels conductors requereixen una actualització acord a la normativa sobre l’ equipament viària.

Amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat i comoditat de tots els usuaris de la via, especialment aquells més vulnerables, s’ha considerat convenient actualitzar la norma sobre marques vials.

Per aquest motiu el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana sotmet a...

Llegiu-ne més

L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC ITeC 2020 i el Banc BEDEC ITeC dinàmic, per a la seva consulta i ús a través de qualsevol dispositiu, sigui mòbil o de sobretaula.

La 37a edició del Banc BEDEC ITeC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric de preus de referència i de productes comercials per a edificació, urbanització, enginyeria civil, obra nova i rehabilitació-restauració-reparació, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de...

Llegiu-ne més

Pàgines

Subscriure a Notícies