sanejament

L'ACA aprova el projecte per millorar el sanejament de sis nuclis de la comarca del Baix Empordà

  • Amb una inversió prevista superior als 3 milions d’euros, es reprèn el projecte per construir una xarxa de col·lectors de 18 quilòmetres

  • Colomers, Jafre, Vergés, la Tallada d’Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim incorporat amb la modificació del projecte) es connectaran a la depuradora de l’Escala

  • S’evitarà així l’abocament d’aigües residuals al medi hídric

Licitacions relacionades amb el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)

Anuncio de Convocatoria de Consultoría de Evaluación Final del proyecto CTR-001-B “Proyecto regional de cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región centroamericana” y que forma parte de nuestra cartera bilateral del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la cooperación española en municipios de las zonas secas de cuatro países en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  Rogamos le den la máxima difusión posible.

Contracte de serveis per a la verificació de l'assegurament de la qualitat dels projectes executius i direcció d'execució conjunta de les obres de Reparació i millora de la instal•lació de sanejament del Centre Penitenciari de Quatre Camins.

Sense definir

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció d'obra de les obres RAM Reparació i millora de la instal•lació de sanejament del Centre Penitenciari de Quatre Camins. Clau:JVX-14208(1v)

Sense definir

Pàgines

Subscriure a RSS - sanejament