assegurances

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses

El CETOP, mitjançant la corredoria d'assegurances Alertis Brok, ofereix als seus col·legiats unes Primes de Responsabilitat Civil per a empreses d’enginyeria i arquitectura, a través de l'asseguradora AIG, que pot ser molt adient per totes aquelles empreses de col.legiats que a més de la Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques desenvolupen, amb socis o col.laboradors d’altres camps, activitats professionals que van més enllà de la titulació.

Aquesta oferta està limitada a una sèrie d’aspectes:

Català

Assegurança de Responsabilitat Civil del CETOP - 2015

 

El CETOP te contractada una assegurança col·lectiva de RC Professional amb la companyia ZURICH.

Aquesta assegurança dóna un capital de RC Professional de 50.000€ a tots els col·legiats que pertanyen al CETOP i a la vegada permet contractar diferents ampliacions a preus molt competitius per garantir la correcta cobertura de la nostra activitat professional.

Per contractar qualsevol ampliació cal tenir em compte quina assegurança heu tingut durant l’exercici 2014.
 

Subscriure a RSS - assegurances