contractació pública

Novetats normatives amb incidència en matèria de contractació pública i modificació de la Llei de contractes del sector públic

El dia 31 de desembre s'han publicat en el BOE les disposicions següents:

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021

Mitjançant la disposició final quarantena d'aquesta Llei, es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

La propera nova Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya

La Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP) es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

La contractació pública també està modificada pel COVID-19

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, i Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Codi de contractació pública a Catalunya.

Us informem que, a partir d'avui, està disponible al Portal Jurídic de la Generalitat el Codi de contractació pública a Catalunya.

Aquest Codi, elaborat en col·laboració amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i editat pel DOGC, agrupa en format digital tota la normativa sobre contractació pública vigent, tant europea com estatal i catalana, i les afectacions que han sofert, permanentment actualitzada.

[+] Info

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Ja estan disponibles les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclouen, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Foment de la participació de les PIME en la contractació pública

Dates: 
27 de Juny de 2014
Horari: 
9.30 a 12h
Lloc: 
Palau de la Generalitat de Catalunya – Auditori Plaça de Sant Jaume 4 (entrada pel carrer del Bisbe)
Preu: 
Gratuït

En aquesta jornada s'analitzarà com la Contractació Pública pot dinamitzar l'activitat de la petita i mitjana empresa, quina és la seva participació en aquest camp i quins són els darrers canvis promoguts per la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar una creixent participació en els processos de contractació pública de la que és, sens dubte, la base de l'economia catalana: la PIME.

Programa de la Jornada

Subscriure a RSS - contractació pública