professionals

Els Col·legis d'Enginyeria Tècnica de Catalunya, al costat dels professionals

 

El 19 d'abril es va reunir la Mesa d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC), on va assistir el nostre degà el sr. Xavier Font, per preparar la jornada “L’Enginyeria és un grau” i defensar els graduats als concursos públics. La Mesa, a la qual pertany el nostre Col·legi, està formada per entitats de dret públic catalanes que aglutinen els enginyers tècnics i que té per objectiu representar, regular i vetllar per un adequat exercici professional. 

Cafè per a professionals i pimes - Banc Sabadell

Finançament amb Valor Afegit.
Problemes de tresoreria?, insolvència de clients?, gestió de cobraments i pagaments?, finançament de inversions?, sap com li afecta el SEPA?

El 25 de novembre podeu participar en aquesta sessió informativa, sobre uns productes financers, que li poden reportar uns avantatges competitius molt interessants per a vostè o per a la seva empresa.

Més informació al document adjunt

Reforma fiscal de les Societats Civils Professionals o Particulars

A partir de l'1 de gener de 2016, totes les Societats Civils Professionals (SCP) o Comunitats de Béns (CB) amb objecte mercantil, és a dir, que portin a terme una activitat (excepte les acollides a l’agricultura, ramaderia o pesca i les patrimonials) passaran a tributar per l’Impost de Societats al tipus fixe del 25%.

Aquesta reforma implica:

Banc Sabadell - Rènting per a professionals i particulars

Fins ara, només les grans empreses gaudien del servei de rènting i es beneficiaven de tots els seus avantatges. A Banc Sabadell ens hem proposat fer arribar a tots els professionals i particulars els beneficis d'aquesta fórmula, així que si està pensant de renovar el seu vehicle o adquirir-ne un de nou, segur que aquesta informació li interessarà.

Subscriure a RSS - professionals