CITOPIC

Celebració Assemblea General del CITOPIC

El passat dissabte 30 de juny va tenir lloc a Las Palmas de Gran Canaria l’Assemblea General del CITOPIC.

Aquesta Assemblea se celebra bianualment i va comptar amb una assistència de 170 col·legiats i 3.000 vots delegats.

Les votacions més rellevants varen ser sobre els pressupostos 2018-2019, els quals no varen ser aprovats per 1750 vots en contra i 1250 a favor, de la mateixa manera que, i en la mateixa proporció, tampoc varen ser aprovats els canvis proposats en el estatuts del Consejo.

Anem a aclarir les coses

1r Segueixo sent el degà del Col·legi de Catalunya.

Com molts de vosaltres ja sabeu, defensar l'existència del CETOP m'ha costat la incoació d'un expedient deontològic per part del CITOPIC, que en via administrativa s'ha tancat amb que se'm sanciona amb 1 dia de suspensió de l'exercici professional.

Aquesta ridícula sanció persegueix en realitat impedir que segueixi sent degà, ja que en tant aquesta sanció no hagi estat cancel·lada, impedeix en efecte, exercir qualsevol càrrec col·legial en el CITOPIC.

Aclariment a la nota enviada pel CITOPIC a propòsit del Dictamen de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència

Benvolguts companys,

Segurament el passat 2 de desembre vàreu rebre un correu electrònic signat pel Vicepresident del CITOPIC Sr. Navarro Weiss, en el qual us comunicava un hipotètic suport de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència a les tesis defensades pel CITOPIC.

Aclariments al Comunicat del CITOPIC de 12/02/15

 

Quan em vaig proposar encapçalar la candidatura a la Junta de Govern del nostre Col·legi, després de diversos anys treballant a la Comissió de Seguretat i darrerament com a Delegat de Barcelona, pel meu cap corrien conceptes com millora de la comunicació, serveis als col·legiats, competitivitat professional, coneixement de la professió,... en definitiva convertir la nostra Institució en una eina encara més útil.

Aclariments sobre la sol·licitud de baixa del CITOPIC

 

Davant els dubtes que ha plantejat la negativa del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (en endavant CITOPIC) a donar de baixa col·legial els professionals que amb domicili a Catalunya ho han sol·licitat al·legant la seva col·legiació al Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya (en endavant CETOP) cal fer els següents comentaris:

Subscriure a RSS - CITOPIC