medi ambient

El Govern posa en marxa un Pla d'actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte

  • El document l’ha elaborat el Grup de Treball que el Departament d’Empresa i Coneixement va impulsar el novembre de l’any passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma de l’any passat, que va agreujar el retard d’aquests procediments

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Any : 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

El Col·legi amb el Medi Ambient

Saps que una ampolla de plàstic pot trigar 500 anys a degradar-se?

El plàstic comença a ser un problema greu. Al degradar-se, es descompon en micro plàstic que acaba a l'oceà, on els peixos ho ingereixen i quan mengem aquest peix, el micro plàstic passa al nostre organisme.

El plàstic també influeix en el canvi climàtic ja que quan es descompon desprèn gassos efecte hivernacle que contribueixen a l'escalfament global.

Decret 150/2019, de 03-07-2019, d'atribució de competències sancionadores derivades de l'aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient.

Any : 
2019

Aquets decret 150/2019, atribueix les compentències sancionadores sobre medio ambient, a la Generalitat.

Entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Categories: 

Publicació del llibret “Dades del medi ambient a Catalunya 2018"

Com cada any, des del 1993, s’ha actualitzat el contingut de la publicació amb la incorporació de les dades relatives a les diverses temàtiques ambientals que s’hi exposen. Convé destacar l’adaptació dels continguts als nous reptes ambientals que han aparegut al llarg dels 25 anys d’aquesta publicació. D’aquesta manera, el que va començar essent un tríptic ha passat a ser un llibret de més de 30 pàgines, en el qual s’ha mantingut l’essència inicial de posar a disposició les dades estadístiques ambientals bàsiques que hi ha a Catalunya.

Podeu accedir-hi a través del següent link:

Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.

Any : 
2018

Disposición 17008 del BOE núm. 300 de 2018

Categories: 

Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-2003, de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se (...)

Any : 
2018

Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-2003, de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
             
Transpone:Directiva 2014/52/UE
Deroga parcialmente: - Elimina la d. final 11ª de la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental.

Categories: 

En marxa els ajuts metropolitans cap al residu zero

  • S’entregaran fons a 20 municipis metropolitans per valor de 3,3 milions d’euros durant els anys 2017 i 2018
  • L’objectiu dels projectes és trencar la situació d’estancament de la recollida selectiva i augmentar els nivells de reciclatge

l’AMB ha atorgat les subvencions als municipis metropolitans, de cara a posar en marxa projectes que millorin els índexs de recollida selectiva dels residus, que actualment estan estancats entorn del 35%.

Pàgines

Subscriure a RSS - medi ambient